Goudriaan

Heeft u een woning gekocht in Goudriaan? Of overweegt u een woning te kopen in deze woonplaats? Wij geven u graag informatie over deze plaats.

Goudriaan en de gemeente Molenlanden

De plaats Groot-Ammers maakt deel uit van de gemeente Molenlanden. Deze Zuid-Hollandse gemeente ligt in het landelijke deel van de streek Alblasserwaard en is op 1 januari 2019 ontstaan uit een fusie van de Zuidhollandse gemeenten Giessenlanden en Molenwaard. De gemeente Molenlanden bestaat uit 21 plaatsen, heeft een oppervlakte van circa 192 km2 en telt ongeveer 43.500 inwoners.

Ligging en cijfers

Het dorp Goudriaan is landelijk gelegen in de Alblasserwaard tussen de vestingsteden Nieuwpoort en Gorinchem. De plaats heeft een oppervlakte van ongeveer 809 ha, telt in totaal circa 892 inwoners en circa 340 woningen. Op Wikipedia is te lezen dat het dorp, dat een agrarisch karakter heeft, zich kenmerkt door de lintbebouwing langs het riviertje Goudriaan. Het heeft voornamelijk twee lange wegen aan beide zijden van het water, de Noordzijde en de Zuidzijde. De grondsoort in de omgeving bestaat hoofdzakelijk uit laagveen met hier en daar een zandrug, de zogenaamde donken.

Betekenis Goudriaan

Goudriaan dankt haar naam aan het gelijknamige riviertje dat door het dorp stroomt. Op Wikipedia is het volgende te lezen:

“De rivier De Goudriaan is een voormalig veenriviertje in het noordoosten van de Zuid-Hollandse Alblasserwaard. Het loopt tussen de Noordzijde en de Zuidzijde in het dorp Goudriaan. Het ontspringt aan de oostkant waar de Noordzijde aansluit op de Zuidzijde en is aan de westkant met een duiker verbonden met de Smoutjesvliet.”

Monumenten en bezienswaardigheden

Goudriaan telt 17 rijksmonumenten en 25 gemeentelijke monumenten. Het oudste historische gebouw in Goudriaan is de kerk van Goudriaan (kruiskerk). Aangenomen wordt dat de toren uit de 14e eeuw en de kerk uit de 15e eeuw stamt. In 1965 heeft de kerk opnieuw een ingrijpende restauratie doorgemaakt. In de kerk bevinden zich een kansel uit 1642, vier koperen kroonluchters en enkele zerken uit de 17e eeuw en een koperen doopbekken, houder en een lezenaar uit de 18e eeuw. Verder bevindt zich in de toren een zeer oude celdeur en een gevangenenblok.

Goudriaan is een schilderachtig dorp met veel monumentale boerderijen uit de 18e en 19e eeuw. Aan de westrand, vlakbij de dorpskom staat langs de Smoutjesvliet de Goudriaanse Molen, een fraaie achtkante poldermolen met scheprad, gebouwd in 1779. Deze molen zorgde vroeger voor de ontwatering van de polders Oud-Goudriaan en Noordzijde Noordeloos. Momenteel is hij buiten gebruik voor de waterhuishouding. De molen, eigendom van de Molenstichting, verkeert in een uitstekende staat van onderhoud en maalt nog regelmatig.

Van 1857 tot 1965 was er ook een Raadhuis in gebruik, op de bovenverdieping van het plaatselijke café. Het café is nog steeds als café-restaurant "Het Raadhuis" in gebruik. Er zijn nog enkele elementen van vroeger te vinden, zoals een buitentrapopgang en een “bedieningsliftje.

Aan de zuidkant van Goudriaan ligt natuur- en recreatiegebied De Slingelandse Plassen. Goudriaan ligt middenin het hart van de Alblasserwaard, dus er zijn diverse wandel- en fietsroutes in het dorp en de omgeving. Ook zijn er bij Goudriaan mogelijkheden voor het schaatsen over lange afstanden op natuurijs. Tochten als de Molentocht (via Kinderdijk) trekken duizenden schaatsers.


Evenementen

Elk jaar, op de vooravond van Koningsdag, vindt er een hardloopwedstrijd plaats; de Omloop van Goudriaan. Rondom Koningsdag en 4 en 5 mei worden er tevens diverse activiteiten georganiseerd. Ieder jaar is er een rommelmarkt in het dorp. Half december vindt er jaarlijks een kerstmarkt plaats, met als doel het inzamelen van geld voor Stichting Roparun, waar Goudriaan ook jaarlijks met een team aan meedoet. Een andere traditie is de jaarlijkse “carbid-battle” op Oudejaarsdag tussen de dorpen Goudriaan en Ottoland.

Op recreatieterrein de Slingelandse Plassen wordt elk jaar het Slingeland Festival georganiseerd, een christelijk regionaal festival met o.a. filmavonden, theater, kampvuuravonden en optredens.

In 2018 werd, eveneens op recreatieterrein De Slingelandse Plassen, voor het eerst het driedaagse evenement Waerds Weekend georganiseerd. Een evenement met activiteiten voor het hele gezin met als doel de Alblasserwaard op de kaart te zetten. Ook is er één keer in de 5 jaar in de zomer, zoals bij veel dorpen in de regio, een Feestweek.

Traditiegetrouw versiert elke buurtvereniging dan haar eigen buurt en sommige mensen decoreren zelf ook hun tuin. Hiervoor worden prijzen uitgeloofd. Tevens worden er voor jong en oud grote en kleine activiteiten georganiseerd. In het dorp staat tijdens de feestweek een feesttent die de hele week door voor verschillende doeleinden wordt gebruikt. Op de zaterdag wordt er een optocht georganiseerd die vergelijkbaar is met een carnavalsoptocht. De eerstvolgende feestweek staat gepland voor zomer 2020.


Voorzieningen en faciliteiten

Goudriaan telt o.a. de volgende voorzieningen:

  • Onderwijs/opvang: een christelijke basisschool, kinderopvang, peuteropvang en buitenschoolse opvang.
  • Faciliteiten: een dorpshuis, tankstation met shop, een restaurant, een kringloopwinkel, een interieurwinkel en een theetuin. Ook is er recreatiegebied De Slingelandse Plassen en zijn er twee bed & breakfast accommodaties inclusief groepsaccommodaties.

Voor de dagelijkse/wekelijkse boodschappen kunt u terecht in de diverse omringende dorpen zoals Nieuwpoort, Groot-Ammers en Giessenburg. Ook de vestingsteden Schoonhoven en Gorinchem zijn goed bereikbaar.
Goudriaan telt 1 kerk, namelijk de Hervormde Gemeente Goudriaan.


Verenigingsleven

In Goudriaan zijn diverse verenigingen actief:

  • Sport: badminton, biljart, gymnastiek, volleybal en een ijsclub
  • Overig: o.a. oranjevereniging, toneelvereniging, ehbo, een seniorencomité, een speeltuinvereniging, een historische vereniging en een klankbordgroep

Veel verenigingen werken samen met het naastgelegen dorp Ottoland. In de omgeving van Goudriaan liggen diverse dorpen. Veel inwoners maken gebruik van elkaars voorzieningen en faciliteiten.


Geschiedenis

Het dorp heeft een lange geschiedenis. Op Wikipedia is te lezen dat Goudriaan voor het eerst in de geschiedenis wordt vermeld op 2 mei 1260, toen Hendrikus van Vianden, de 38e Bisschop van Utrecht, aan Willem van Brederode toestemming gaf om een kerk te bouwen, een doopvont in de kerk op te nemen en een kerkhof aan te leggen. Floris V, Graaf van Holland, erkent op 3 mei 1283 definitief dat Willem van Brederode bewezen heeft recht van hoge heerlijkheid te hebben o.a. in Goudriaan. De oudste heren van Goudriaan stamden dus uit het geslacht van Brederode.

In de latere jaren ging het eigendom met daarbij horende rechten over op verschillende geslachten, deels door koop, deels door vererving; sinds 1775 is de heerlijkheid in het bezit van de familie Van Tets. Daarbij is sprake van twee heerlijkheden, namelijk Oud- en Nieuw-Goudriaan. De heerlijkheden zijn opgeheven bij grondwetsherziening van 1848, maar nog altijd draagt het hoofd van het adellijk geslacht Van Tets de naam "van Tets van Goudriaan". Goudriaan ligt aan een voormalig veenriviertje. Bij de ontginning van dit veengebied in de dertiende eeuw vormde de oevers van dit riviertje het vertrekpunt voor de langwerpige kavels die haaks daarop werden gevormd.
In 2010 heeft Goudriaan haar 750-jarig bestaan gevierd, omdat de oudste vermelding in de archieven* van 1260 dateert.

Verkeer en vervoer

Goudriaan is gelegen langs de provinciale weg N216, die een verbinding vormt tussen Gorinchem en Schoonhoven. Bij Gorinchem heeft de weg een aansluiting op de snelweg A15 richting Rotterdam en Nijmegen. Tussen Nieuwpoort en Groot-Ammers (bij Gelkenes) kan door middel van een veerpont de rivier de Lek worden overgestoken. Deze veerpont komt aan bij de plaats Schoonhoven.

De provinciale weg  N216 kruist halverwege de provinciale weg N214. De N214 is een verbindingsweg tussen de N3 bij Papendrecht en de A27 ten oosten van Noordeloos. Bij Papendrecht is tevens een aansluiting op de A15.

Ook telt Goudriaan enkele bushaltes. Zo kan er gebruik worden gemaakt van buslijn 74 van Qbuzz. Deze lijn rijdt vanuit Gorinchem, via Schelluinen, Goudriaan en Nieuwpoort naar Groot-Ammers) (en vice versa). Streekbuslijn 75 rijdt van Meerkerk knooppunt A27 via Noordeloos, Goudriaan, Ottoland, Molenaarsgraaf en Bleskensgraaf naar Sliedrecht en vice versa. In Sliedrecht kan de trein worden genomen en bij Meerkerk knooppunt A27 kan een snelbus naar Utrecht worden genomen Ook is er de buurtbus lijn 701 van Qbuzz, die eveneens Gorinchem verbindt met Sliedrecht een diverse plaatsen aandoet waaronder Goudriaan.

Afstanden 

Van Naar Afstand Tijdsduur
Goudriaan Ottoland circa 2,5 km 4 autominuten
Goudriaan Noordeloos  circa 5,5 km 8 autominuten
Goudriaan Nieuwpoort   circa 4 km 6 autominuten
Goudriaan Schoonhovense Veer circa 5 km 6 autominuten
Goudriaan Groot-Ammers circa 7 km 10 autominuten
Goudriaan Gorinchem  circa 13 km 20 autominuten
Goudriaan Utrecht circa 39 km 37 autominuten
Goudriaan Rotterdam circa 39 km 38 autominuten

Plattegronden

  

Winkels

Kringloopcentrum Graafstroom
De Hoogt 1a, 2977 LA Goudriaan
Tel. 0184-692 728
http://kringloopgraafstroom.blogspot.nl/

De Vries Interieur
Noordzijde 20, 2977 AD Goudriaan
Tel. 0183-582 269
http://www.devriesinterieur.nl/

Voor de dagelijkse/wekelijkse boodschappen kunt u terecht in de diverse omringende dorpen zoals Nieuwpoort, Groot-Ammers en Giessenburg. Ook de vestingsteden Schoonhoven en Gorinchem zijn goed bereikbaar.

Horeca


Restaurant ’t Raadhuis van Goudriaan
Smoutjesweg 3, 2977 AR Goudriaan
Tel. 0183-84 61 31
http://raadhuis-etendrinken.nl/


Recreatie/ overige

Dorpshuis De Multistee
Burg. Van Slijpestraat 8, 2977 AB Goudriaan
http://multistee.nl/

Tankstation Haan inclusief shop
Smoutjesweg 4, 2977 AR Goudriaan

Slingelandse Plassen
Natuurgebied en recreatieplas
De Hoogt, Goudriaan

Boerderij De Verwondering
Bed & Breakfast en groepsaccommodatie
De Hoogt 14, 2977 LA Goudriaan
Tel. 0183-588 088
http://boerenbedenbrood.nl/

Bed & Breakfast Het Groene Wout
Groepsaccommodatie De Rijtuigenschuur
Noordzijde 48a, 2977 XA Goudriaan
Tel. 0183-511 661
https://www.hetgroenewout.nl/

Onderwijs

Basisscholen

Christelijke basisschool (CBS) De Fakkel
Noordzijde 47, 2977 XA Goudriaan
Tel. 0183-581 210
http://www.fakkel-goudriaan.nl/


Kinderopvang

Kinderopvang Alles Kids
Wordt georganiseerd door Wasko en bestaat uit een kinderdagverblijf, een peuterspeelzaal en buitenschoolse opvang.

Van Gentstraat 13, 2977 AN Goudriaan
Tel. 06-11 59 19 79
https://www.wasko.nl/opvanglocatie/alles-kids/

Medische voorzieningen

Voor huisartsenzorg kunt u terecht in het naastgelegen dorp Noordeloos:

Huisartsenpraktijk Kruithof inclusief apotheek
Kerkstraat 2-A, 4225 RG Noordeloos
Tel. 0183 581 307
https://kruithof.praktijkinfo.nl/


Kerken

Goudriaan heeft 1 kerk: de Hervormde Gemeente Goudriaan. Daarnaast is er de Gereformeerde Kerk in het naastgelegen dorp Ottoland, waar ook diverse inwoners van Goudriaan naartoe gaan.

Hervormde Gemeente Goudriaan
Kerkgebouw: Noordzijde 17, 2977 AD Goudriaan
https://kerkgoudriaan.nl/

Gereformeerde Kerk Ottoland
Kerkgebouw: A88, 2975 BD Ottoland
https://www.gk-ottoland.nl/


Verenigingen

Sport

Badmintonvereniging Goudriaan
Locatie: Dorpshuis De Multistee,
Burg. Van Slijpestraat 8, 2977 AB Goudriaan
http://multistee.nl/verenigingen/badminton/

Biljartvereniging Het Raadhuis
Locatie: Dorpshuis De Multistee,
Burg. Van Slijpestraat 8, 2977 AB Goudriaan
http://www.kbgoudriaan.nl/biljartvereniging-het-raadhuis/

Gymnastiekvereniging De Kroospikkers
Locatie: Dorpshuis De Multistee,
Burg. Van Slijpestraat 8, 2977 AB Goudriaan
http://www.kroospikkers.nl/

IJsclub De Goudriaan
http://www.kbgoudriaan.nl/ijsclub-de-goudriaan/

Volleybalvereniging Goudriaan
Locatie: Dorpshuis De Multistee,
Burg. Van Slijpestraat 8, 2977 AB Goudriaan
http://multistee.nl/verenigingen/volleybal/


Overige

Historische Vereniging Binnenwaard
https://www.binnenwaard.nl/vereniging/