Stappenplan

Wanneer u uw woning of huis wilt verkopen, komen er heel wat vragen om de hoek kijken. Wat zijn de valkuilen, welke strategie kunt u het beste hanteren en wie gaat de onderhandelingen over uw huis voeren?

Om die vragen goed te kunnen beantwoorden, is het aan te raden om Hofstede Meerkerk in te schakelen. Onze makelaars weten precies wat er komt kijken bij het verkopen van een huis en begeleiden u graag door het hele proces heen. Om u alvast een indruk te geven van dat traject hebben we hieronder op beknopte wijze het 7-stappenplan opgesteld.


Het 7-stappenplan:

1: Het bepalen van de vraagprijs

Het is allereerst van belang om een goede prijs voor uw huis te hebben. Deze mag niet te laag liggen, maar juist ook weer niet te hoog. Daarom komt onze makelaar bij u thuis de woning deskundig inspecteren. Hij let dan op de technische staat en bijvoorbeeld de ligging van uw woning. Daarnaast bevraagt hij u over financiële zaken als erfpacht, servicekosten of gemeentelijke belastingen.

Vooral de informatie over eventuele gebreken speelt een belangrijke rol. Indien u daar geen melding van maakt, kunt u daar door de koper na afloop op worden aangesproken. 

Tenslotte wordt ook het verplichte energielabel met u besproken. Op basis van alle vergaarde info zorgt onze makelaar voor een kloppend advies over een realistische vraagprijs. 

2: Het publiciteitsplan

Vooral in de huidige maatschappij is het goed gebruik maken van marketing bij woningverkoop belangrijk. Uw budget en wensen zijn leidend wanneer onze makelaar een gespecificeerd publiciteitsplan opstelt. Daarbij kan er worden geadverteerd in diverse media en/of sociale media.


Wanneer u zeker bent van de verkoop, wordt uw huis aangemeld in de NVM-database voor woonobjecten. Dat stelt automatisch alle NVM-makelaars op de hoogte van het recent toegevoegde aanbod. Bovendien wordt uw woning ook uitgebreid op funda.nl geplaatst. Dat geldt al vele jaren als best bezochte woningsite van Nederland.

Mocht u over een geldig energielabel voor uw woning beschikken, dan is er de verplichting om dit label in advertenties te vermelden.

3: Het verkoopgereed maken van uw woning

Zorg ervoor dat uw woning er verzorgd en zo netjes mogelijk bij staat. Het moet immers aan potentiële kopers het het gevoel geven dat het er prettig wonen is. Repareer kleine mankementen zoals een een klemmende deur, een lekkende kraan en en raam met een barst erin.

Zorg er daarnaast voor dat de tuin er uitnodigend uitziet. Laat het huis uitstralen dat dit de beste keuze voor de koper is. 

4: Het bezichtigen van uw woning

De bezichtiging van uw woning is een belangrijk onderdeel in het traject richting de verkoop van uw huis. Deze wordt door onze makelaar gecoördineerd en begeleid. Het plannen van de bezichtiging gebeurt in overleg met de kandidaat-kopers en u, de verkoper.

U hoeft zelf niet bij een bezichtiging aanwezig te zijn. Het blijkt zelfs zo te zijn dat het beter is als de verkoper er niet bij is. Kijkers stellen dan namelijk vaak meer vragen, durven meer te zeggen en brengen ook eventuele onduidelijkheden sneller voor het voetlicht. Daarnaast heeft u als verkoper ook te maken met mededelingsplicht.

De bezichtiging biedt onze makelaar de uitgelezen gelegenheid om te achterhalen waarom de kandidaat-koper juist in uw woning zo geïnteresseerd is en waar aanvullende vragen moeten worden beantwoord. Dit kan van groot belang zijn voor het bepalen van de vervolgstrategie en bij latere onderhandelingen. Na afloop van de bezichtiging brengt onze makelaar altijd verslag aan u uit over het resultaat. 

5: Het onderhandelen

U kunt voor de onderhandelingen vertrouwen op onze makelaar. Zijn ervaring heeft geleerd dat hij niet alleen weet wat uw huis ten minste moet opbrengen, maar ook hoe u er zelf zoveel mogelijk voor kunt krijgen. 

Wanneer er meerdere bieders vertegenwoordigd zijn, voorkomt onze makelaar dat u eventuele kostbare fouten maakt. Hij samen met u vooraf vast wat de biedingstactiek is die u het best kunt volgen.

Een bod van een koper gaat vaak gepaard met zogenaamde ontbindende voorwaarden. Op basis van deze voorwaarden kan de koopovereenkomst ontbonden worden. Zoals wanneer de koper geen huisvestingsvergunning kan krijgen,  de financiering niet rond kan krijgen of een bouwkundig advies een negatieve uitkomst heeft opgeleverd. 

6: Het ondertekenen van de koopakte

Wanneer u en de koper een overeenstemming bereiken over de prijs, gaat men de koopovereenkomst opstellen. Daarin worden de gemaakte afspraken schriftelijk bevestigd. Het is van belang de akte zorgvuldig door te lezen en pas uw handtekening te zetten wanneer volgens u alles juist is weergegeven. 

Schroom in deze fase ook niet om onze makelaar nadere uitleg te vragen wanneer iets niet duidelijk is. Hij informeert u uitgebreid over uw rechten en eventuele plichten, waardoor u niet voor verrassingen komt te staan.

Op het moment dat alle handtekeningen zijn gezet, is de koopovereenkomst gesloten. De koper ontvangt dan een afschrift van de akte en daarna heeft hij nog drie dagen wettelijke bedenktijd. In die periode kan hij alsnog van de aankoop afzien en ook is het nog mogelijk het koopcontract te laten ontbinden op basis van de ontbindende voorwaarden.

7: De notaris

Samen met een kopie van uw rijbewijs of identiteitsbewijs gaan de ondertekende koopakte en alle relevante stukken naar de notaris. Zodra deze de koopakte ontvangen heeft, plant hij een datum en een tijdstip in voor de ondertekening van de akte van levering. Een aantal dagen voordat de levering plaatsvindt, overhandigt de notaris een concept van de leveringsakte en een nota van afrekening aan de verkoper.

Controleer altijd samen met onze makelaar of de gegevens kloppen en houd er rekening mee dat de koper het recht heeft om voorafgaand aan de levering uw woning te inspecteren om te zien of alles in de afgesproken staat is achtergelaten.

Wanneer de dag van levering is aangebroken, gaat u met onze makelaar naar de notaris. Op het moment dat u de akte van levering bij de notaris hebt ondertekend en deze ook is ingeschreven bij het Kadaster, bent u officieel geen eigenaar meer van het huis.

Op het moment dat is vastgesteld in de leveringsakte, betaalt de koper de koopsom en, mits het van toepassing is, de prijs voor de roerende zaken die u achterlaat. De notaris zorgt voor de afrekening van de zakelijke lasten zoals waterschapslasten en de onroerendezaakbelasting.

Daarnaast regelt de notaris ook de aflossing van een eventuele lopende hypotheek op uw huis en de betaling van de rekening aan de makelaar. Het bedrag dat overblijft, maakt de notaris over op uw rekening en u ontvangt dit saldo nadat de akte officieel is ingeschreven in het Kadaster. Meestal is dit één werkdag na levering.