Stappenplan

U wilt een huis kopen. Dan is het van belang om te weten wat uw woonwensen zijn. Bezit u bijvoorbeeld een huis dat nog moet worden verkocht? En welke financiële mogelijkheden zijn er? Dat zijn belangrijke vragen die bij de aankoop van een huis een rol spelen.

Hofstede Makelaardij vindt daar samen met u een antwoord op. Zoeken naar de juiste woning wordt ineens een stuk makkelijker, als er al goede voorgesprekken zijn gevoerd. Voorafgaand aan de aankoop van een huis is het verstandig de financiële mogelijkheden te bepalen.
Door de jaren heen is er op het gebied van hypotheken veel veranderd. 

De aankoop van een huis in 7 stappen
Voor de aankoop van een huis hebben we een beknopt stappenplan samengesteld:

1: Zoek een geschikt huis 

U kunt Hofstede Makelaardij met een zoekopdracht op pad sturen, maar uiteraard is het ook mogelijk om zelf naar nieuwe woningen te zoeken. Het volledige aanbod van koopwoningen in Nederland is gemakkelijk online te raadplegen.

2: De bezichtiging

Een aansprekend huis gezien? Dan regelen wij een bezichtiging om er zo snel achter te komen of de woning daadwerkelijk aan uw eisen en wensen voldoet. Een Hofstede-makelaar bekijkt het huis met andere ogen. Hij is gefocust op het onderhoud en eventuele gebreken van de woning.

Er zijn gevallen waarin hij u tevens adviseert een bouwkundig specialist voor nader onderzoek in te schakelen. Daarnaast hoort u van de makelaar welke biedingsprocedure er wordt gehanteerd en of er al meer bezichtigingen geweest zijn. 

Aandachtspunten

Wanneer u een woning gaat bezichtigen, kan het raadzaam zijn om onderstaande aandachtspunten in ogenschouw te nemen.

  • Dakbedekking
  • Dubbelglas
  • Elektra
  • Isolatie 
  • Riolering
  • Staat van het schilderwerk
  • Verontreiniging
  • Asbest

Bij twijfel over één van deze punten is het aan te raden een aankoopmakelaar in te schakelen.

3: Extra onderzoek uitvoeren

Op het moment dat u een specifieke woning op het oog hebt, kan de aankoopmakelaar extra onderzoek naar de belangrijkste zaken rondom de woning uitvoeren. Te denken valt aan het controleren van het verplichte energielabel, milieuaspecten, bestemmingsplannen en eventuele andere gegevens zoals van het Kadaster, gemeente, provincie of eventueel een VvE, Vereniging Voor Eigenaars.

4: Onderhandelen

Wanneer u van plan bent een bepaalde woning te kopen, adviseert de aankoopmakelaar over de beste biedingstrategie en een goed openingsbod. Hij heeft als taxateur de nodige ervaring met het bepalen van een juiste prijs. 

Verder helpt hij bij het vaststellen van de ontbindende voorwaarden. Dat is van belang, aangezien op basis daarvan een koopovereenkomst alsnog ontbonden kan worden. De best mogelijke biedingstrategie is overigens geheel afhankelijk van de situatie.

5: Koopovereenkomst ondertekenen

Als de verkoper uw bod accepteert, wordt de koopovereenkomst opgesteld. Uw makelaar loopt deze overeenkomst met u door om te bekijken of alle gegevens kloppen. 

In het bijzonder let hij hierbij op de opleverdatum, de koopsom, de ontbindende voorwaarden en de zaken die de verkoper in de woning achterlaat. Wanneer alles in orde is paraferen u en de verkoper de koopovereenkomst. Alleen als de koopovereenkomst door beide partijen is ondertekend, is deze geldig.

De overeenkomst gaat naar de notaris, waarna u een wettelijke bedenktijd van drie dagen hebt. Daarin kunt u alsnog afzien van de koop. Wanneer u daar niet toe besluit, de financiën rond zijn en ook eventuele andere ontbindende voorwaarden geen obstakel vormen, vindt op de vooraf besproken opleveringsdatum bij de notaris de overdracht plaats.

6: Het financieren van uw huis

Wanneer de verkoper uw bod geaccepteerd heeft, is het voor u van belang om de financiering rond te maken. Hiervoor sluit men vaak een hypotheek af. Aan de hand van eventuele verbouwplannen, de koopsom, uw eventuele eigen geld en de zogeheten kosten koper (kosten van kadastrale inschrijving, overdrachtsbelasting en uw notariskosten voor het transport), kan de makelaar precies vaststellen hoe groot het bedrag is dat u aan hypotheek nodig hebt. 

Uw makelaar kan tevens adviseren welke hypotheek bij u past. Voor de financiering is het meestal nodig een taxatie uit te voeren. Daarvoor is het vrijwel altijd van belang een taxatierapport van een gecertificeerde taxateur te hebben. Uw aankoopmakelaar en de verkoopmakelaar kunnen helpen bij het vinden van een gecertificeerde taxateur.

7: De notaris

De aankoopmakelaar adviseert u over alles wat moet worden geregeld waarna een datum voor overdracht van de woning is vastgesteld. Hij voorkomt daarmee dat u iets vergeet en zorgt ervoor dat de notaris de eigendomsoverdracht (akte van levering) kan voorbereiden. De notaris geeft u een aantal dagen voor de levering een concept-leveringsakte en een nota van afrekening. 

Check altijd samen met uw aankoopmakelaar of de gegevens kloppen. Vlak voor overdracht inspecteert u samen met hem de woning om te zien of deze nog altijd in de afgesproken staat verkeert. Daarna betaalt u (doorgaans via de hypotheekverstrekker) bij de notaris de koopsom, overige kosten en mocht het nodig zijn ook de prijs van overgenomen roerende zaken. 

Daarna tekent u de akte van levering, wat ervoor zorgt dat de woning nu op uw naam staat en door de notaris wordt ingeschreven bij het Kadaster.

Voor meer informatie is het mogelijk een vrijblijvend gesprek aan te vragen bij de aankoopmakelaar.